HISTORIE

bygdeborg

vikingtid båttrafikk sagbruk fløting flom diverse


 

Tidligere var vannet den viktigste ferdselsåren og industri og byer ble derfor ofte bygget i tilknytning til dette. Allerede i vikingtiden var Øyeren strategisk viktig. Omkring året 1530 ble sagbruksdrift etablert flere steder som bl.a. i Sagdalen (Strømmen) og i Gansvika. Denne driften foregikk frem til begynnelsen av 1900-tallet. Tømmerfløting er dokumentert så tidlig som 1306. I perioden 1900-1920 var det forholdsvis stor drift med hele 300 sesongarbeidere på Fetsund lenser. Der ble tømmerstokker samlet og fraktet over Øyeren-bassenget for å bli sluppet i sydenden. Denne virksomheten fortsatte frem til 1985. Rutetrafikk med dampbåten «Strømmen» begynte i 1885. Den hadde rute mellom bla. Lillestrøm, Årnestangen, Flateby og Sandstangen. Driften gikk frem til 1927.