Øyeren informasjonssenter:

BILDER  FRA  ØYEREN-VASSDRAGET

NATUR
(57 bilder)

 
Bilder tatt av INØ kan brukes til ikke-kommersielle formål av foreninger, skoler, privat personer mm. som også kan offentliggjøre (bl.a. plakater, særoppgaver, utstilling) bildene under forutsetning at kilden oppgis. Publisering av disse bildene (internett og trykt materiale) er ikke tillatt uten skriftelig tilladelse fra INØ. Offentlig forvaltning regnes for kommersielt da største parten av pengen i samfunnet havner der.
 

Deltaets prosesser


Sedimentering

Sedimentering

Rriffler fra strømmende vann

Vindpåvirket silt (fin sand)

Bølgeerosjon på Årnestangen

Bølgeerosjon på Årnestangen

Veien ut mot fugletårnet

Steinfylling for å hindre erosjon

Planter


Gullkløver
Trifolium aureum

Sibiriris
Iris sibirica

Myrklegg
Pedicularis palustris

Hanekam
Lycnis flos-cuculi

Stor vannsoleie
Ranunculus peltatus

Stor nøkkerose
Nymphaea alba
 

Virvelløse dyr


Dammusling

Myrgresshoppe
Stetophyma grossum

Blåvinget vann-nymfe
Calopteryx virgo

vann-nymfe
Coenagrion sp.

vann-nymfe,
Coenagrion sp.

Vannkalv

Dagpåfugløye
Nymphalis io

Gullringvinge
Aphantopus hyperantus

Perlemorvinge

Blodråpesvermer
Zygaena sp.

Amfibier


Liten vannsalamander
Triturus vulgaris


Liten vannsalamander,
Triturus vulgaris
Foto: Leif Gjerde

Typisk padde
Bufo bufo

Typisk padde
Bufo bufo

Buttsnutet frosk
Rana temporaria
Foto: Leif Gjerde

Buttsnutet frosk
Rana temporaria

Hoggorm
Vipera berus

Fugler


Trane
Grus grus

Trane
Grus grus

Trane
Grus grus

Tran
Grus grus

Trane
Grus grus

Knoppsvane
Cygnus olor

Laksand
Mergus merganser

Laksand
Mergus merganser

Stokkand han
Anas platyrhonchos

Stokkand par
Anas platyrhonchos

Stokkand han
Anas platyrhonchos

Stokkand hunn
Anas platyrhonchos

Canadagås
Branta canadensis

Canadagås
Branta canadensis

Canadagås
Branta canadensis

Canadagås
Branta canadensis

Sangsvane
Cygnus cygnus

Sangsvane
Cygnus cygnus

Sangsvane
Cygnus cygnus

Sangsvane
Cygnus cygnus

Åkerrikse
Foto: Norsk Ornitologisk Forening
 

Pattedyr


Elg
Alces alces
 

Dyrespor


Felling av trær i Åsermaka

Bevergnag

Bevergnag

Beverhytte


 


 


Hewlett Packard Scanjet

gir dårlig
farge, lys og skarphet
 

 

Expo-service
(Storgata 51, Oslo)
vi reparerer kameraer mange ganger
uten å rette feilen


 

 Publisert 12. april 2004
Oppdatert 16. desember 2004
Redaktør: Harald Gjerde
© Interesseorganisasjonen Nordre Øyeren  

Interesseorganisasjonen Nordre Øyeren (INØ)
Postboks 247
2001 Lillestrøm
e-post: oyeren.infosenter@oyeren.org