Øyeren informasjonssenter:

BILDER  FRA  ØYEREN-VASSDRAGET

LANDSKAP
(53 bilder)

 
Bilder tatt av INØ kan brukes til ikke-kommersielle formål av foreninger, skoler, privat personer mm. som også kan offentliggjøre (bl.a. plakater, særoppgaver, utstilling) bildene under forutsetning at kilden oppgis. Publisering av disse bildene (internett og trykt materiale) er ikke tillatt uten skriftelig tilladelse fra INØ. Offentlig forvaltning regnes for kommersielt da største parten av pengen i samfunnet havner der.

Glomma N

Sørumsand
Luftfoto over Glomma og Bingsfoss. Sørumsand sees på sydsiden (Ø) av elva. Kuskerudnebben ligger ned t.h. i bildet.
fribin08.jpg - 108 kb
Bingsfoss-stranda
Luftfoto over Glomma og Bingsfoss. Bingsfoss ungdomsskole sees nede t.v.

fribin01.jpg - 108 kb
Bingsfoss-stranda
Lenger nord i vassdraget går det ikke med båt. Bingsfoss ses helt øverst med Kuskerudnebben og Sørumsand t.h.
fribin10.jpg - 111 kb
Bingsfoss-stranda
Bingsfoss har et fall på 5 meter. Bingsfoss Kraftstasjon (ø.h.) og Sennerudfeltet i bakgrunnen.
fribin11.jpg - 156 kb
Glomma
Glomma renner forbi Sørumsand (t.v.) og videre ned til Fetsund og Øyeren. Bingen lenser ligger i forgrunnen, Svelle bak t.h.
langlo02.jpg - 95 kb
Glomma
Bingen lenser (øverst). I Falldalen (t.v.) ligger Skårer gård (Håpets Dør). På utsiden av Vestelva ligger Skårersand.
langlo04.jpg - 95 kb
Jernbanebrua
Jernbanebruka i Fetsund knytter Kongsvinger og Stockholm til Oslo. Deler av Fetsund Lenser sees i forgrunnen.
langlo05.jpg - 110 kb
Steinfylling
På begynnelsen av 1990-tallet ble vegetasjonen langs Glomma fjernet og erstattet med steinfylling.
langlo01.jpg - 114 kb
Fetsund
Glomma renner inn i Øyeren og deltaet ved Fetsund. Kongsvingerbanen (t.v.) og Fetveien (rv 22) krysser Glomma.
tetfet07.jpg - 99 kb
Fetsund
Fetsund sentrum (f.v.) med Herredshuset (t.h.), Rådhuset (m.v.) og Østersund Ungdomsskole (m.v.).
tetfet08.jpg - 121 kb
Fetsund
Fetsund sett fra syd. I forgrunnen Gjushaugsand t.v og Kusand t.h. Flystripa på Nautøya (nå halvøy) er nå ikke i bruk.
tetfet01.jpg - 102 kb
Fetsund
Fetsund sentrum (f.v.) med Herredshuset (t.h.), Rådhuset (m.v.) og Østersund Ungdomsskole (m.v.).
langlo06.jpg - 110 kb

Nitelva

Nitelva
Nitelva renner under E6 (bak) og Fetveien (foran) og forbi Hvam.
lannit01.jpg - 129 kb
Nitelva
Nitelva renner igjennom Lillestrøm. Bak til høyre sees Svelle.
tetlil01.jpg - 128 kb
Arena Hotell
Arena Hotell ligger helt inntil Nitelva og ble tatt i bruk i 2002.
lannit02.jpg - 141 kb
Norges Varemesse
Norges Varemesse ble åpnet høsten 2002 og ligger helt inntil Nitelva.
lannit03.jpg - 112 kb
 

Leira

Elveslette
Leiras nedre del danner en meandrerende elveslette. Jølsen gård (f.h.) og Leirsund (b.h.) kan sees.
lanlei07.jpg - 104 kb
Tuentangen (Leira)
Nitelva (t.v.) og Leira (over) smelter sammen før de renner inn i Svelle.
lanlei01.jpg - 124 kb
Sørumsneset
Ligger mellom utløpet til Nitelva og Leira. Andevika sees i midten og Lillestrøm bak t.h.
lanlei06.jpg - 120 kb
Tuen Bruk (Leira)
Tuen Bruk (f.h.) har fylt ut store arealer med avfall i våtmarkene langs Leira.
lanlei04.jpg - 125 kb
Leira
Jernbanen krysser Leira. Bak sees Lillestrøm.
lanlei03.jpg - 128 kb
Tomtetilla (Leira)
Leiras elveslette med kroksjøen Tomtestilla i forgrunnen. Bak ligger Leirsund.
lanlei02.jpg - 95 kb
Fiskere i Leira
Gjørsfisket er meget populært i Leira.
akt00045.jpg - 135 kb
 

Merkja

Merkja I
Merkja I er en blindtarm i reservatet og er kraftig rassert av overbeite og gjenfylling av dammer. Tien gård (b.v.) forpakter grunnen.
lanmer02.jpg - 117 kb
Merkja II
Råken ligger mellom Glomma og Svelle og skiller Øya fra Nerdrum. F.v. sees Ekornes Fabrikker, Fedrelandet og Blikkomøya.
lanmer01.jpg - 113 kb
Merkja II
Idag renner vannet fra Glomma (foran) og inn i Svelle (bak).  Ekornes fabrikker (t.h.) ligger ved Sagavika.
lanmer03.jpg - 82 kb

Deltaet

Øyeren-deltaet I
Fetsund Lenser er idag gjort om til et levende museum. Lund gård blir idag brukt til administrasjonen.
landel04.jpg - 87 kb
Øyeren-deltaet II
Deltasletten fra nord mot syd. I forgrunnen sees Øya (t.v.), Kavringen (t.h.), Fautøya og Årnestangen.
landel05.jpg - 87 kb
Myggen
Kanalen Myggen er bare 2 meter bred. På bildet sees Purka & Grisungene (b.t.v.), Gjørholmen (midten), Kusand (f.t.v.) og Rossholmen (f.t.h.).
 landel03.jpg - 104 kb
Storråka/Rushølet
Glomma treffer rett på Fautøya og graver kraftig. Elva er 23 meter dyp der. Øya (t.v.), Fautøya (t.h.) og Gjushaugsand (bak).
landel06.jpg - 117 kb
Storråka
I 1980 var den lille øya i Storråka på 10 cms dyp ved "normal" vannstand.
landel15.jpg - 104 kb
Stengsel i Rushølet
I Rushølet mellom Kavringen og Fautøya ligger det en steinfylling som sperrer råken. Fyllingen sees ved lav vannstand.
landel02.jpg - 99 kb
Stengsel i Rushølet
I Rushølet mellom Kavringen og Fautøya ligger det en steinfylling som sperrer råken. Fyllingen sees ved lav vannstand.
landel01.jpg - 136 kb
Årnestangen og Snekkervika
Årnestangen er 2,5 km lang og har dobblet sitt areal de siste 135 årene. Ytterst ligger et fugletårn som er hyppig besøkt.
landel08.jpg - 94 kb
Fautøya
Glomma treffer deltaet i nordenden (b.v.) av Fautøya hvor det er 23 meter dypt.Siden 1824, da Fautøya lå ved dagens Fethallen, har Glomma flyttet øya 2,5 km.
landel09.jpg - 120 kb
Furu
Furu ligger helt syd på Gjørholmen ved inngangen til Monsrudvika. Var i 1868 en øy og vil bli det igjen i løpet av dette århundre.
landel10.jpg - 99 kb
Storsand
Fineste friområde var på øyas sydside som nå er ødelagt av utsatt beitedyr. For litt over 100 år siden eksisterte ikke øya.
landel11.jpg - 95 kb
Bukkesand
Ingen av disse øyene vest for Rossholmen (b.h.) eksisterte i 1868.
landel12.jpg - 105 kb

Øyeren-bassenget

Gansvika
Gansbruket sees t.v. med Østanesåa bak t.h. Øya t.h. i forgrunnen er Tjuvholmen.
langan01.jpg - 126 kb
Dalslandsforkastningen
Forkastningen strekker seg gjennom Himdalen, Hemnessjøen og helt til Gøteborg. Den er 300-250 mill. år gammel.
langan02.jpg - 119 kb
Preståa I
Preståa er den største åa og strekker seg fra Skøyenvika (bak t.v.) og inn til Kirkebygda i Ytre Enebakk.
lanpre01.jpg - 101 kb

Preståa II
Preståa er den største åa og strekker seg fra Skøyenvika (bak t.v.) og inn til Kirkebygda i Ytre Enebakk.
lanpre02.jpg - 105 kb

Hunes Hytteområde
Hytteområdet ligger helt syd i Fet. Teigsåa t.h. skiller Fet og Trøgstad kommuner.
lantei01.jpg - 97 kb
Hanseholmen
Hele øya eies av Trøgstad kommune og er satt av som friluftsområde. Øya er naturlig nok kun tilgjengelig fra båt.
frihan01.jpg - 97 kb
Eikhaugvika
Vika ligger 2 km syd for Hanseholmen ved Båstad i Trøgstad..
landiv01.jpg - 108 kb

Preståa III
Indre delen av Prståa er preget av et ravinert landskap.
lanpre03.jpg - 142 kb

Sandstangen
Sandstangen er en 500 meter lang esker eller morene. Brygge, kiosk, kro, 1000 meter og badestrand.
frisan01.jpg - 120 kb
Sandstangen
Området innenfor Sandstangen består av ravinedaler med beiteområder og eng.
frisan05.jpg - 139 kb
 
Ravninedaler
I sydenden av Øyeren (Trøgstad og Askim) er det et stort ravinelandskap som fortsatt er intakt.
frisan08.jpg - 148 kb

Mønstervika
Mønsterelva som drenerer et stort ravineområde renner ut i Mønstervika. Bak sees Sandstangen.
lanmon01.jpg - 112 kb


Glomma S

Mørkfoss og Glomma
Utløpet av Øyeren hvor Mørkfoss lå tidligere er meget trang og skaper sterk strøm. Sandstangen sees i bakgrunnen.
langlo03.jpg - 96 kb
Mørkfoss Vel
Området er tilrettelagt av og for hyttefolket og de som bor der.
frimor01.jpg - 123 kb
 
Solbergfoss
Badestrand og friareal ligger beskyttet i vika (opp t.v. for låven). Egen parkeringsplass med toaletter.
frisol01.jpg - 125 kb
Mørkfoss Vel
Mørkfoss ved Øyerens utløp forsvant ved byggingen av Solbergfoss. Mørkfoss Vel og friluftsområde sees t.v.
frimor08.jpg - 122 kb


 


Hewlett Packard Scanjet

gir dårlig
farge, lys og skarphet
 

 

Expo-service
(Storgata 51, Oslo)
vi reparerer kameraer mange ganger
uten å rette feilen


 

 Innholdet på disse sidene er
oppdatert 7. oktober 2002
Redaktør: Harald Gjerde
© Interesseorganisasjonen Nordre Øyeren  

Interesseorganisasjonen Nordre Øyeren (INØ)
Postboks 247
2001 Lillestrøm
e-post: oyeren.infosenter@oyeren.org