Tuentangen (Leira)
Nitelva (t.v.) og Leira (over) smelter sammen før de renner inn i Svelle.
 

Tekniske data
Filnavn: frilei01.jpg
Størrelse: 124 kb
Bildestørrelse 800 x 600 pic
Oppløselighet: 150 dpi
Tidspunkt: juli/august 2001