Velkommen til Øyeren-vassdraget

 


Øyeren informasjonssenter ble etablert i 1998 for å presentere og formidle informasjon om Øyerens natur, kultur, aktiviteter, foreninger, friluftsliv, båtliv, historie o.l. Alle fagområder som er knyttet til Øyerenvassdraget blir formidlet. Informasjonssenteret består av et bibliotek, arkiv, publikasjoner og hjemmesider. Sidene drives i privat regi da INØ ikke har hatt aktivitet siden 1995.

Ny permanent oppsynsmann i Nordre Øyeren naturreservat er Lars Tore Ruud. Oppsynsmannen representerer Statens naturoppsyn som er underlagt Direktoratet for Naturforvaltning. Til daglig jobber Ruud med miljøkriminalitet hos Økokrim.
 

Fet båtforening med ny hjemmeside:
     fetbatforening.no

d

Harald Gjerde (44) står for tekst, bilder og lay-out.